Jan Wouter van der Straaten - website van


Gestart als  NMI Register Mediator
vanaf 2006 tot 2013 netjes in het Register

Nu een 'volwassen'  Mediator en helemaal op eigen benen ...


 HOE OM TE GAAN MET 

CONFLICTEN, IRRITATIES, EN SCHEIDINGEN

 


WAT KAN IK U BIEDEN ? 
Ruzie hoort bij het leven !  

    Goed   "ruzie"  oplossen ook,

      maar . . . 
      Beter, ruzie voorkomen !           

        

 
Ruzie, is déél van het leven. Toch? Soms ruzie. Soms vastgelopen discussie.  Irritaties. Zakelijk geschil. Eindeloze vergaderingen tussen cliëntenraad/ ondernemingsraad en directie/ bestuurder. Vastgelopen Onderhandelingen. 

Sfeer die steeds slechter wordt. Wachten tot het escaleert of nu even serieus praten? Oók familieruzie. Puberend kind. Huwelijks Crisis. Pesten op het werk. Pesten op school. Pesten in de wijk. Pesten bij uw moeder of bij uw vader in het verzorgingstehuis.  
Eén op de drie huwelijken  leidt tot een scheiding. Burenruzie is een belangrijke reden om te verhuizen. Pesten is niet alleen iets bij kinderen, óók op de werkplek. Tenslotte kan een erfenis ook problemen geven die je van te voren nooit gedacht had en ook helemaal niet wilde. Hoe kan het dat er dan toch ruzie ontstaat? 

Als je je bewust bent van het probleem, pak het dan op. De ervaring leert dat meer situaties nog goed komen dan dat de meeste mensen van te voren denken. 
Ruzie. Pesten. Scheiding. Erfenis. Kan allemaal heel waardeloos uitpakken. Helaas: het hoort bij het leven. Bij ruzie. Kinderen rennen naar hun moeder. Volwassen mensen pakken dit op. Soms even door de zure appel heen bijten. Geluk bij een ongeluk: U hoeft het niet  alleen te doen!  

Centraal in mijn aanpak staat, dat uw irritatie, dat het conflict,  opgelost wordt. De aanpak kan verschillen. Training. Coaching of Mediation. Mediation kan face-to-face zijn. On-Line. Tenslotte: Hybride, d.w.z. een combinatie van face-to-face en On-Line via Internet. 
Win situatie voor u Win situatie voor de anderen zonder de-niet-aanwezigen te schaden. Ethisch Onderhandelen (win-win-win) 

In principe zult u alleen met mij te maken krijgen. Alleen in geval van ziekte  e.d. kan ik moeten terugvallen op een andere NMI Registermediator waarvan ik weet dat deze dezelfde kwaliteit levert als ik dat doe. 
BEDRIJFSLEVEN
Ik ben gestart als officieel Registermediator bij het Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam. Inmiddels op eigen benen. Ik kan ´formele´ mediations doen en vastgelopen conflicten weer lostrekken. Ziekteverzuim gaat naar beneden. Productiviteit neemt toe. De ervaring leert dat mediation voor een bedrijf vaak veel interessanter is dan de juridische weg. Keurig netjes starten met een mediation overeenkomst en eindigen met een vaststellingsovereenkomst. Desgewenst kan deze notarieel worden vastgelegd. Het voordeel hiervan is de executoriale kracht van de notariële akte. Een enkele keer heeft dit een toegevoegde waarde. In dat geval doen we het. Anders niet.  

Groepsmediation en/ of groepstraining is één van mijn specialiteiten. Conflicthantering en/of Onderhandelen heb ik  o.a succesvol voor veel ondernemingsraden verzorgd. Eventueel gecombineerd met een  'Socratisch Gesprek' 


Mediation Convenant
Bedrijven kunnen een 'mediation convenant' afsluiten. Werknemers en werkgevers geven aan dat ze bij een eventueel toekomstig conflict éérst proberen, voor de stap naar de rechtbank gezet wordt, er d.m.v. mediation uit te komen. In dat geval kan ik een korting op de uur prijs geven. In dat geval kan ik  'de-vaste-bedrijfs-mediator' worden. U kunt dan desgewenst voor de ondernemingsraad en bestuurder een workshop  'Er samen uitkomen' volgen. Methodiek speciaal voor zakelijke discussies van partijen die elkaar regelmatig blijven ontmoeten. U kunt aanzienlijke korting ontvangen op eventueel latere mediations. 
 
 PARTICULIEREN
In het bedrijfsleven gaan zaken vaak wat formeler. Procedures. Mediationovereenkomst. U, als gewone burger, kan vaak alles veel eenvoudiger oplossen. Ruzie met uw puberende kind. Eindeloze gesprekken met familie die hoe goed bedoelt ook, steeds langs-elkaar-heen-praten.  Daar kan ik u mee helpen.  

Familie diner? U kent het van de TV. Kunnen we ook organiseren. Geweldig toch? Wijntje... Lekker eten... en gaandeweg komen we tot elkaar. Of niet, maar dan heeft u het in elk geval geprobeerd.  Soms lukt het niet. Vaak lukt het wél.  
 
We gaan samen op zoek.Win-Win-Win oplossingen d.m.v. een cursus, een begeleid gesprek of een familiediner.  

Zaterdagochtend het gesprek? Woensdagavond om 22.00 uur? U als 'klant' staat centraal. Zegt u het maar!  Als u het makkelijker vindt om buiten kantooruren te praten, dan is dat geen probleem.  Belangrijkst is, dat we de irritatie niet vooruitschuiven, maar dát we gaan praten! U zult zien, achteraf geeft dit een hele opluchting.

  BUURTBEMIDDELING
In praktisch elke gemeente in Nederland bestaat buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is in principe kosteloos, maar betreft slechts conflicten onder buren. Als u wilt, kan ik u helpen om t.a.v. buurtbemiddeling de eerste stappen te zetten. Waar dit bij u in de buurt mogelijk is. 

 TWO TO TANGO
It takes Two to Tango. Ik moet eerlijk zijn. Soms zit iemand zo vol wrok. Soms is iemand zó onredelijk, dat een win-win oplossing onmogelijk is. Oók dan is het volgen van een cursus of een 3e neutrale persoon erbij vaak nuttig. Soms ook is een advocaat en de rechter de enige optie. Dat zeg ik u meteen bij het intakegesprek.   
 
KOSTEN
Intakegesprek in mijn kantoor in Emst-Epe is gratis als we aan het einde van het gespek besluiten verder met elkaar in zee te gaan.   Ik hanteer verschillende prijzen per uur, voor bedrijfsleven en voor particulieren. Bij particulieren ook afhankelijk van uw financiële positie. Eventueel gespreide betaling. Mocht u bang zijn dat u de kosten niet kunt betalen, neem dan zeker contact op. De ervaring leert dat er, als u écht in een conflict zit,  in bijna alle gevallen een goede oplossing voor de betaling gevonden kan worden

Als éénmansbedrijf. met kantoor aan huis,  heb ik zeer lage overheadkosten. Als mediator met meer dan 20 jaar ervaring in conflict-analyse kan ik snel werken.

Aan het einde van het intake gesprek bekijken we of mediation nuttig is en wat de te verwachten kosten zullen zijn. Naast de kosten die ik voor de mediation moet rekenen, zijn er nog eventueel  kosten als de bijeenkomsten niet in mijn kantoor in Emst-Epe gehouden worden.   

Raad van de Rechtsbijstand
Als u op grond van uw inkomen volgens de Raad van Rechtsbijstand in aanmerking komt voor een bijdrage in de kosten, dan is Mediation  voor u helemaal goedkoop. 

  
 
 
 
                                 Eén advies  . . . 
 
                                            Stel het niet uit.
                                            Zet vandaag de 1e stap!  
 
                                              
zWAT IS MIJN ACHTERGROND ? 
U hebt 3 garanties dat ik goed werk lever

1- de NMI was mijn MEDIATION opleider en daar de eerste ca 7 jaar aan verbonden
2- de UvA was mijn belangrijkste opleider - ik heb dus een brede blik
3- No cure - no pay 1- de NMI
Het Nederlands Mediation Instituut 2- de UvA 
De Universiteit van Amsterdam 3- No cure - no pay 
Ik ben ervan overtuigd dat u achteraf zal zien dat ik een heel constructieve rol in de gesprekken heb gehad 
.

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint